Fakta om våra proteser

Våra ögonproteser

UDesign Ögonkonsult tillverkar ögonproteser i acryl. Vi tillverkar även skalproteser, som är en tunnare protesvariant som används utanpå ett befintligt, blint öga.

Våra proteser kan med rätt skötsel (se sidan Skötsel) användas i många år. Ca en gång per år behöver protesen poleras och kontrolleras av en fackman.

Vid den årliga poleringen bedöms om du kan bära protesen ytterligare ett år eller om ny måste tillverkas.

Normalt byts protesen efter 5 - 6 år. Barn kräver tätare byten och justering av protesen, för att ansiktet ska kunna utvecklas liksidigt.

Våra acrylproteser håller högsta kvalitet både vad gäller hållbarhet och utseende.

Några av fördelarna med ögonproteser tillverkade i acryl:

  • Protesen är individuellt anpassad till proteshålan efter avgjutning eller annan väl lämpad metod.
  • Protesen fyller ut proteshålan och därigenom förhindras i stor utsträckning framtida asymmetri av ansiktet.
  • Protesen rör sig väl eftersom den fyller ut maximalt.
  • Skalproteser i acryl kan fenestreras (förses med små hål) om så behövs, för att uppnå en god cirkulation.
  • Irisen handmålas direkt efter det andra ögat.
  • Livslängden på protesen är, med rätt skötsel, ca tre gånger så lång som en glasprotes.
  • Protesen tål att tappas utan att den går sönder eller får sprickbildningar.
  • Protesen är massiv och kan därför inte innehålla några bakteriesamlande fickor eller hålrum.
  • Normalproteser utprovas och tillverkas vanligen under en arbetsdag.
  • Acrylproteser rengörs med med flytande oparfymerad tvål eller kontaktlinsvätskor, avsedda för stabila linser.