Allmänna fakta

Omkring en promille av befolkningen i västvärlden bär idag ögonprotes. Ögonproteser i glas har tillverkats i flera århundraden. I Nord- och Västeuropa är det Tyskland som varit ledande på det området sedan lång tid tillbaka.

Tillverkningen av acrylproteser (eller plastproteser) tog ordentlig fart först i samband med Andra Världskriget. Dels upptäckte man då genom att observera krigsskador, där acrylsplitter från olika föremål trängt in i kroppar, att acryl är ett vävnadsvänligt material som människokroppen accepterar.

Dels upphörde nästan all handel med Tyskland och länder som tidigare importerat ögonproteser därifrån var tvungna att börja tillverka proteser själva.

Det tekniska namnet på det plastmaterial som acrylproteser tillverkas av är polymetylmetacrylat, eller förkortat PMMA.