Skötsel

 

Observera:

Tvätta alltid händerna innan du handskas med din protes!
Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel till rengöring eller förvaring av din protes.

Insättning av protesen

1. Dra lätt utåt-uppåt i övre ögonlocket.

2. För in protesen utåt-uppåt så långt det går.

3. Dra lätt nedåt i undre ögonlocket och protesen kommer i rätt läge. Blunda en liten stund.

Uttagning av protesen

Dra lätt nedåt i det undre ögonlocket och tryck samtidigt inåt. Fingret kommer då under protesens nedre kant och protesen glider ut.

Det finns även en särskild sugpropp att använda för uttagning av protesen.

Skötselanvisningar

Du bör ta ut din protes någon eller några gånger i månaden, detta kan dock variera från person till person. Vid tecken på infektion i proteshålan måste protesen rengöras dagligen. Du bör också ta kontakt med din ögonläkare för eventuell medicinering.

Förvaring

Protesen är avsedd att bäras dygnet runt. Om du av någon anledning inte använder protesen skall den förvaras torrt. När protesen förvarats torrt skall den ligga i vätska ca en timme före insättning.

Rengöring

  • Ta ut protesen.
  • Gnugga protesen kraftigt med flytande oparfymerad tvål under någon minut.
  • Skölj av med vatten.
  • Fukta protesen eventuellt med några droppar insättningsmedel.
  • Sätt in protesen igen.

 

Originalteckningar Ulla Undenäs